Alltainer AB (Publ): Offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli 2023 – september 2023

Pressmeddelande 2023-11-22

Alltainer AB (”ALLT”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli 2023 – september 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Alltainers hemsida (www.alltainer.com/investor) och som bifogad fil.

TRE MÅNADER (2023-07-01 – 2023-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 242 KSEK (7 679).
  • EBITDA uppgick till -2 885 KSEK (1 473).
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 368 KSEK (1 197).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,13)
  • Soliditeten uppgick till 70,9 % (74,8 %).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 10 881 018 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ALLTAINERS VD Jakob Kesje kommenterar

Det var ett kvartal med mycket liten aktivitet på fabriken, vilket resulterade i en låg omsättning och negativt resultat. Våra kunder i USA hade skjutit upp på sina order, speciellt väntade order på kontorscontainer, medan ekonomin påverkades av inflation och högre räntor

Vår förväntan är att orderna bör komma under okt-dec kvartal istället och på sätt balansera budgeten. För helåret har vi fortfarande en förväntan om att överträffa förra årets omsättning.

Vi fortsätter vår marknadsbearbetning i USA, Sverige och Australien. I USA fokuserar vi på kontorscontainer, genom försäljning till primärt uthyrare, som kan avta större volymer på återkommande basis. Största potentialen är såklart boendecontainer, där vi påbörjar certifieringen av vår första boendecontainer i december. Även om boendecontainer kan säljas utan certifiering till privatpersoner i flera stater redan idag, öppnar certifieringen marknaden för större köpare som fastighetsutvecklare, RV parker och offentliga myndigheter som vill köpa enheter i syfte att minska problematiken med hemlösa.

På den svenska marknaden börjar större projekt röra sig emot order, först ut är troligen vår egen etablering av en containerby i Norrland som utöver att generera hyresintäkter också demonstrerar hur uthyrare vid större anläggningsarbeten kan etablera arbetarbostäder och skapa bra avkastning på investerat kapital. Därutöver finns det offerter ute på flera större projekt med offerter från 4 MSEK upp till över 35 MSEK. Så inom en överskådlig framtid kan Sverige bli Alltainers största marknad tills USA tar över igen.

Utöver USA och Sverige bearbetar vi aktivt den Australienska marknaden och övriga Skandinavien. Australien närmar sig första leveransen, där boendecontainer för familjer kan bli aktuellt. Australien har brist på byggarbetare och leveransen på nybyggen tar flera år, varför en efterrfrågan efter färdiga containerboende som kan levereras på några månader är intressant för flera projekt.

Nymissionen som genomfördes nyligen tillförde bolaget 1,3 MSEK, och även om mera var önskat, räcker emissionslikviden till att säkra likviditeten i bolaget för närvarande. De projekt som var avsedda att finansieras med en större emissionslikvid kommer fortgå, men finansieras istället genom försäljning och annan typ av finansiering.

Så även om det senaste kvartalet inte visade bra omsättning och resultat ser jag att vi inom en nära framtid återigen kan få full sysselsättning i fabriken och därmed öka resultatet.

Jakob Kesje, VD på Alltainer AB

För fullständig delårsrapport, se https://www.alltainer.com/investor/interim-reports/

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer