Anders Fogelberg avser att sluta som VD för FlexQube och ta en ny roll i bolaget

Som ett naturligt steg i bolagets nästa fas att bli ett ledande globalt robot- och automationsbolag har Anders Fogelberg, efter nio år som VD, i samförstånd med Styrelsen beslutat att lämna rollen som VD och i stället ytterligare stärka FlexQubes fortsatta expansion, med fokus på global strategi-, sälj- och affärsutveckling.

Anders kommer kvarstå som VD tills dess att en ny VD har rekryterats och kommer därefter vara kvar i bolaget och fortsätta arbetet med att driva säljutveckling och strategi kring bolagets produkter och kunder på den internationella marknaden.

Rekrytering av efterträdare har påbörjats för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

Christian Thiel, Styrelsens ordförande, FlexQube AB (publ):

”Anders har under sina nio år som VD gjort ett fantastiskt arbete och framgångsrikt utvecklat bolaget till att bli en ledande aktör inom robot- och vagnslogistik i 35 länder där bland annat Tesla och Amazon numera återfinns som våra största kunder. Med ett stort säljfokus och en stark entreprenörsanda har Anders lett bolaget till den nivå vi är på idag. Vi är dock fortfarande bara i början av vår resa och nu går vi in i nästa fas med att skala och växa vår verksamhet ytterligare och med ett än större fokus på automation. Både som aktieägare och styrelseordförande är jag evigt tacksam för Anders otroliga arbete alla dessa år och ser fram emot nästa fas där Anders fortsatt kommer finnas med men i en annan mycket viktig och värdeskapande roll.

FlexQube är på god väg att revolutionera marknaden för internlogistik med en enormt spännande produktportfölj och fantastisk kundbas, och vi ser fram emot att stötta nästa VD att axla ansvaret att göra FlexQube till ett multinationellt robot- och automationsbolag.”

Anders Fogelberg, VD, FlexQube AB (publ):

”Jag är mycket stolt över den resa bolaget har gjort under min ledning. Från vår grundidé och uppstart av småskalig verksamhet i Sverige till att nå ut i världen med vårt materialhanteringskoncept och att nu få arbeta med internationella storbolag som Amazon, Tesla och Siemens. Det har varit en otroligt stimulerande och givande tid som VD och jag är nu redo att fortsatt stötta FlexQube med strategi, sälj- och affärsutveckling.”  

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 900 kunder i 35 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl. 07:30 CET.