Ändring av styrelsesammansättning i TH1NG

Erik Hallberg som idag är suppleant i styrelsen kommer att föreslås att ta en ordinarie plats i styrelsen på en extra stämma.
Lars Östberg lämnar styrelsen men kommer att fortsätta som en aktiv ägare och stötta bolaget från den rollen.

Erik har en stor erfarenhet inom IoT och kommunikationssegmentet och har haft flera ledande positioner, bland annat inom Telia koncernen där han var VD för Telia Carrier mm. Idag jobbar Erik som aktivt styrelseproffs och investerare inom framför allt IoT-segmentet och är idag bland annat styrelseordförande i Haltian och IoTComms, samt har tidigare haft styrelseuppdrag inom HiQ och Netmore mfl.

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG möjliggör smarta samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.