AstraZeneca ger fördjupat förtroende till Ferm & Persson, dotterbolag till TopRight Nordic

TopRights helägda dotterbolag Ferm & Persson har fått en tilläggsbeställning avseende glaslösningar för glas, inredning, glasväggar, entrepartier och brandpartier till AstraZeneca i Mölndal, där PEAB är beställare. Ordervärdet är ca 1Mkr.

Beställningen är en fortsättning på tidigare uppdrag från AstraZeneca och det totala värdet i detta projekt är nu uppe i 5,6 Mkr för Ferm & Persson.

AstraZenecas forskningscenter i Mölndal, är ett av företagets tre strategiska, globala FoU-centra och spelar en central roll i AstraZenecas uppdrag att leverera livsförändrande mediciner till patienter världen över.

“Samarbetet med AstraZenecas FoU-centra förstärkts ytterligare och vi är mycket stolta över att med våra teknik- och glaslösningar kunna bidra till deras vision om att bli en av de bästa forskningsanläggningarna i världen”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Installationen startar under Q4 2020 och ordervärdet för Ferm & Persson ligger på 1 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.fpglas.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Jonas Odenlund, VD för Ferm & Persson AB på 0705-41 73 03 eller mail, jonas.odenlund@fpglas.se   

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.         

Ferm & Persson
Ferm & Persson är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och har en tongivande roll inom glasbranschen. Bolaget grundades 1894 och arbetar med moderna glaslösningar där innovation möter tradition.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB