Magnolia Bostad offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm

Magnolia Bostad AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 2 oktober 2020 seniora icke säkerställda gröna obligationer om SEK 550 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 700 000 000 (”Obligationerna”). Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 2 november 2020.

Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats http://ir.magnoliabostad.se/sites/default/files/Prospectus_Green_Bonds.pdf och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CFO

072 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se