Magnolia Bostads ansökan om avnotering godkänd – sista dag för handel blir den 17 september 2021

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Magnolia Bostads aktie från Nasdaq Stockholm med anledning av att F Holmström Holding 6 AB och dess ägare F. Holmström Fastigheter AB och fond och enheter som förvaltas och rådges av Areim AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt Magnolia Bostads ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 17 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Risto Silander, för styrelsen
070 240 00 00, risto.silander@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se