F Holmström Holding 6 AB påkallar tvångsinlösen, Magnolia Bostad avser att ansöka om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

F Holmström Holding 6 AB (“FHH”) och dess ägare F. Holmström Fastigheter AB och fond och enheter som förvaltas och rådges av Areim AB, som efter det offentliga uppköpserbjudandet innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”), har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Magnolia Bostad.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Magnolia Bostad beslutat om att ansöka om avnotering av Magnolia Bostads aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att Magnolia Bostad har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq Stockholm.

På begäran av FHH har styrelsen för Magnolia Bostad även beslutat att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 17 september 2021 för bl.a. val av ny styrelse (se separat pressmeddelande).

För mer information, vänligen kontakta:
Risto Silander, för styrelsen
070 240 00 00, risto.silander@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se