Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Calliditas Therapeutics riktade nyemission om cirka 324 MSEK

Calliditas Therapeutics AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Calliditas Therapeutics är ett svenskt biofarmaföretag baserat i Stockholm som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Carnegie Investment Bank och Jefferies GmbH agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Kempen & Co agerade Joint Bookrunner (tillsammans "bankerna"). Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett kapitalmarknadsteam bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Sophie Gidlund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020www.bakermckenzie.com