Attana utbildar säljare från HVD Life Sciences

I november 2019 deltog Attana i samarbete med HVD Life Sciences vid ”The First Congress of Clinical Biochemists and Laboratory Specialists of Serbia” i Belgrad och vid ”The Austrian-Russian Biopharma Club” i Moskva. Det resulterade i ett antal uppföljande aktiviteter. Ett led i detta är vidareutbildning av HVD Life Sciences lokala säljare i Serbien och Ryssland.

Under veckan har HVD Life Sciences säljare, ansvariga för Attanas produkter i Serbien respektive Ryssland gästat Attanas huvudkontor i Stockholm. De har genomgått en säljträning av Attanas produkterbjudande och en grundutbildning i handhavande av Attanas instrument.

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.