Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities vid Boule Diagnostics övertecknade företrädesemission

Boule Diagnostics AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 150 miljoner kronor.

Boule Diagnostics är ett globalt diagnostikföretag som i utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Företagets kunder är sjukhus, kliniker, laboratorier och företag inom bloddiagnostik, på både human- och veterinärmedicinska marknader. Boule Diagnostics verkar via dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Företagets produkter säljs globalt främst genom mer än 200 distributörer och partners i mer än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala försäljnings- och supportpersonal.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com