Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities vid ByggPartner Gruppens företrädesemission om cirka 279 miljoner SEK

ByggPartner Gruppen AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 279 miljoner kronor samt ytterligare en relaterad riktad emission om cirka 20 miljoner kronor för att tillgodose ett stort intresse i företrädesemissionen.

ByggPartner Gruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Koncernen är verksam under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernens omsättning uppgick, 2022, till cirka 4 miljarder kronor. ByggPartner Gruppen har cirka 1100 medarbetare, erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar & fallskydd samt Trähuskomponenter och är etablerade i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland/Sörmland, Stockholm, Östergötland samt Göteborg.

Pareto Securities agerade finansiell rådgivare i företrädesemissionen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com