Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities vid ByggPartner Gruppens företrädesemission om cirka 279 miljoner SEK

ByggPartner Gruppen AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 279 miljoner...