BioStock: Cereno Scientific sätter nytt fokus för CS1

Cereno Scientific, som utvecklar läkemedel inom kardiovaskulära sjukdomar, presenterade i dagarna en ny klinisk strategi för sin ledande kandidat CS1. Den nya planen innebär att man i första hand kommer att inrikta CS1 mot pulmonell arteriell hypertension, PAH, i enlighet med den orphan drug-status som FDA tilldelade bolaget i våras och de råd som den kommersiella och vetenskapliga expertisen som bolaget har knutit till sig har gett. Samtidigt har bolaget genomfört en riktad emission om 60 Mkr samt upptagit ett lån om 10 Mkr. Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen kom till BioStocks studio för att berätta mer. 

Se hela intervjun med Sten R Sörensen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/10/biostock-studio-cereno-scientific-satter-nytt-fokus-for-cs1/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock Connecting Innovation & Captial. https://www.biostock.se/

BioStock: Cereno Scientific sätter nytt fokus för CS1

Cereno Scientific, som utvecklar läkemedel inom kardiovaskulära sjukdomar, presenterade i dagarna en ny klinisk strategi för sin ledande kandidat CS1. Den nya planen innebär att man i första hand kommer att inrikta CS1 mot pulmonell arteriell hypertension, PAH, i enlighet med den orphan drug-status som FDA tilldelade bolaget i våras och de råd som den kommersiella och vetenskapliga expertisen som bolaget har knutit till sig har gett. Samtidigt har bolaget genomfört en riktad emission om 60 Mkr samt upptagit ett lån om 10 Mkr. Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen kom till BioStocks studio för att berätta mer. 

Se hela intervjun med Sten R Sörensen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/10/biostock-studio-cereno-scientific-satter-nytt-fokus-for-cs1/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock Connecting Innovation & Captial. https://www.biostock.se/