BioStock: Ectins läkemedelskandidat ger potentierad anticancereffekt

En multisjuk patient blev oväntat befriad från sin spridda blåscancer efter behandling mot en tropisk sjukdom. Detta är bakgrunden till att läkemedelsbolaget Ectin Research grundades och patenterade kombinationen av två väldokumenterade läkemedel, som tillsammans potentierar varandras anticancereffekter. För att ta kandidaten till kliniska studier genomför Ectin Research just nu en noteringsemission om 55 Mkr, följt av en börsnotering på Spotlight Stock Market.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/ectins-lakemedelskandidat-ger-potentierad-anticancereffekt/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se