Green Landscaping

Green Landscaping

Pris per aktie
21 SEK
Minsta investering
6300 SEK
Pre money value
670 MSEK
Bransch
Tjänster
Lista
First North
Emissionsvolym
75 MSEK
Teckningsperiod
13 mar - 21 mar
Första handelsdag
23 mar
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju[2] förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårsförsäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårsresultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.