RAIRE Invest

RAIRE Invest

Pris per aktie
0,41 SEK
Minsta investering
4100 SEK
Pre money value
82 MSEK
Bransch
Invest
Lista
Ej fastställt
Emissionsvolym
4,1 MSEK
Teckningsperiod
4 apr - 7 maj
Första handelsdag
-
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande
60%

Bakgrund

RAIRE Invest verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar. Konsultation B2B, projektutveckling och förvaltning.
Bolagets affärsidé är att assistera mogna företag i förberedelserna och genomförandet av en exitprocess. De krav som ställs på klienten är att bolaget ska ha en tydlig exitplan som ligger inom maximalt 12 månader, bolaget ska också vara tillräckligt finansierat för att utan svårigheter kunna bära kostnader i samband med exitplanen. Den absolut vanligaste exitplanen är en egen marknadsnotering men kan i vissa fall också vara att sälja sin rörelse till ett redan noterat bolag med betalning i likvida aktier.
RAIRE Invest konsulttjänster beskrivs mer noggrant i beskrivningen av affärsområdet.

Bolaget har sin utgångspunkt i Stockholm men har medarbetare och samarbetspartners över hela världen som London, Baltikum, Ukraina, USA och Indien. Bolagsledning och huvudprojektledare sitter i Stockholm.

RAIRE Invest samarbetar med en mängd av företag i verksamheten, som exempelvis mediabolag för marknadsföring, marknadsplatserna för förberedelse av notering eller emissionsinstitut för hantering av administration vid kapitalanskaffning för klient. RAIRE Invest har inga exklusiva samarbetsavtal med någon samarbetspartner utan väljer själv vilket samarbete som passar bäst för respektive klient.

En stor tillgång för bolaget är den kraftigt växande medlemsbasen registrerad på websidan www.raisereach.com samt prenumeranter på webbtidningen www.aktiebladet.se och följare på Facebook under sidnamnet Raise Reach. Medlemskapen är helt kostnadsfria och innebär inga åtaganden. Medlemskapet går ut på att man får inloggning till ”Members Area” som är utformat som ett dashboard med nyhetsflöde, projektpresentationer och aktuella erbjudanden.

Medlemsbasen har byggts upp under ett knappt års tid och tendensen är att den ökar exponentiellt vilket är fullt naturligt då det finns ett inbyggt referensprogram i systemet tillsammans med det faktum att publikationerna rankar allt bättre i sökmotorer.

Bolaget är extremt klienttrogna och ser till att vid varje tillfälle ge medlemmarna möjlighet att ta del av investeringserbjudanden innan allmänheten eller riskkapitalisterna.

Medlemssidan av rörelsen fungerar ganska liknande crowdfunding med den skillnaden att alla erbjudanden kommer från företag med snar exitplan och medlemmarna tar därför inte så stor risk att fastna med sitt ägande.

 

RAIRE Invest bedriver i dagsläget inte tillståndspliktig verksamhet som värdepappersbolag utan verkar istället som brygga mellan klienten och exempelvis emissionsinstitut. Det finns inom bolaget en plan om att ansöka om tillstånd som värdepappersbolag men inte detaljerad, budgeterad eller tidsbestämd.

Bolagsnyheter

Social media