Blockhomes förlänger pågående nyemission och ger fler möjlighet att delta

Blockhomes projektportfölj har uppvisat en positivare utvecklingstrend snabbare än planerat.