Blockhomes förlänger pågående nyemission och ger fler möjlighet att delta

Blockhomes projektportfölj har uppvisat en positivare utvecklingstrend snabbare än planerat.


Blockhomes investerar i infrastruktur och fastigheter

Blockhomes AB meddelar idag att bolaget förlänger pågående emission som påbörjades den 7 december 2018. Emissionen genomförs via Raire Invest egenutvecklade investeringsplattform som den senaste veckan, på grund av hög belastning, har upplevt oväntade tekniska problem vilka nu är åtgärdade. Parallellt med detta har Blockhomes projektportfölj uppvisat en positivare utvecklingstrend snabbare än planerat, nu senast med uppdraget att förse delar av Burundi i Östafrika med förnyelsebar energi i form av vindkraft, internet och anpassade bostäder.

Med anledning av dessa två faktorer förlängs emissionen till den 15 mars 2019 så att fler investerare ges möjlighet att delta i bolagets positiva utvecklingstrend. Blockhomes affärsidé är att skapa ett ekosystem som kopplar ihop privata investerare med fastighetsinvesteringar och investeringar i förnybar energi och välgörenhet.

– Konceptet Blockhomes baseras på behovet av ett öppet, säkert och effektivt sätt för den genomsnittliga individen att få tillgång till fastighetsaffärer som tidigare endast var tillgängliga för ett fåtal. Vårt koncept har fått ett större genomslag internationellt än väntat och vill nu ge fler möjlighet att bli en del av framtidens ekosystem som kopplar ihop fastighetsinvesteringar med blockchain teknologin och har därför beslutat att förlänga emissionen, säger Oliver Donovan, vd Blockhomes AB.

Adress: Box 5109, 102 43 Stockholm
www.blockhomes.io

Blockhomes är ett ekosystem där allmänheten för första gången i historien kan delta i stora fastighetsaffärer som tidigare endast var tillgängliga för institutionella kunder, till exempel stora banker eller nationella placeringsfonder. Blockhomes kopplar digitaliserade tillgångar genom smart kontraktsteknik på blockchain med befintliga fastighetsobjekt. Enskilda investerare kan engagera sig och dra nytta av fastighetsaffärer utan att behöva stora summor pengar.