Veteranpoolen AB

Veteranpoolen AB

Pris per aktie
- SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Tjänster
Lista
Aktietorget
Emissionsvolym
MSEK
Teckningsperiod
30 jan - 30 jan
Första handelsdag
30 jan
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisekoncept med kontor i hela landet.

Verksamhet

Veteranpoolen är Sveriges största bemannings- och tjänsteföretag med pensionärer som utförare. Veteranpoolens arbetande pensionärer kallas för veteraner och är med sin kompetens, erfarenhet och drivkraft det som gör företaget unikt och framgångsrikt. Affärsidén bygger på att matcha våra veteraners kompetens och önskemål om uppdrag med marknadens behov av stöd i vardagen. Verksamhetens framgång bygger på att många pensionärer vill fortsätta jobba efter sin pension för att de vill, kan och mår bra av det.

Veteranpoolen bedriver verksamhet från 41 distrikt i Sverige och har sitt huvudkontor i Kungsbacka. Företaget är etablerat med lokal närvaro från Luleå i norr till Ystad i söder.

Det stora flertalet av Veteranpoolens kontor drivs genom ett franchisekoncept som regleras i ett franchiseavtal.

ORGANISATION
Veteranpoolens veteraner är organiserade under ett lokalkontor som i sin tur leds av en kontorsansvarig och en lokal kontorsorganisation som varierar i storlek beroende på verksamhetens omfattning och mognad. Det lokala arbetet inkluderar att genomföra lokal marknadsföring, rekrytera veteraner, sälja in och bemanna uppdrag samt skapa underlag för löner och fakturering. Till sitt stöd har de lokala kontoren en central marknadsavdelning, ekonomiavdelning samt driftsstöd. Den centrala organisationen är lokaliserad i Kungsbacka med filialkontor i Göteborg och Stockholm.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.