Bricknode ansöker om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market

Den 14 april 2023 meddelade Bricknode Holding AB (publ) (”Bricknode”) att det inte uppfyllde Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav att emittenter ska kunna påvisa pågående verksamhet. Bricknode meddelade även att det skulle ansöka om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market om Bricknode fortfarande inte uppfyllde noteringskravet efter en tremånadersperiod.

Per dagen för detta pressmeddelande uppfyller Bricknode fortfarande inte noteringskraven och Bricknodes styrelse har därför ansökt om avnotering av Bricknodes aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Sista dag för handel med Bricknodes aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att tillkännages så snart Bricknode har fått besked om detta från Nasdaq First North Growth Market. Efter den sista dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market avser Bricknode att initiera ett inlösenförfarande i enlighet med tidigare pressmeddelande.

Avnoteringen kommer bland annat att resultera i att Bricknodes aktier inte längre kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market och att Bricknode inte längre kommer att vara skyldigt att lämna information till marknaden enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook och EU:s marknadsmissbruksförordning. Äganderätten till aktierna i Bricknode påverkas dock inte och Bricknodes aktieägare behåller de rättigheter som är relaterade till deras aktier i Bricknode – inklusive rätt till utdelning – enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Kontakter

Bricknode

Stefan Willebrand, VD och grundare

stefan@bricknode.com

+46 8 122 086 87

Certified Adviser

Amudova AB  

+46 8 546 017 58

info@amudova.se

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder och utlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.comLinkedIn och Twitter.