Information till aktieägare avseende potentiellt inlösenförfarande i Bricknode Holding AB

Bakgrund Den 15 mars 2023 offentliggjorde Bricknode Holding AB, org. nr 559083–5970 (”Bolaget” eller...