Delårsrapport, Q1 – CGit Holding AB (publ)

2019 blev verkligen året då vi som bolag fick utväxling av våra satsningar som vi jobbat med i flera år! Vårt sätt att utmana det givna och att våga tänka nytt och utanför boxen har blivit en kultur hos oss men det har krävt hårt arbete och en övertygelse om att vi är på rätt spår. Med det gick vi in i 2020 med ett otroligt självförtroende och tillförsikt. Engagemanget i AI-Innovation of Sweden, vårt koncept kring AI-infrastruktur och våra projekt kring AI-relaterade IT-infrastruktur skulle verkligen accelerera. 

Q1 började lite långsamt efter en relativt aggressiv avslutning på 2019, men ganska snart var vi tillbaka i samma tempo som tidigare men plötsligt så var pandemin här och en massiv inbromsning som ingen av oss upplevt innan var ett faktum. Kort därpå började vi alla förstå vidden av Coronapandemin och COVID-19 och för många förändrades förutsättningarna över några dagar. Mycket stängde ner och förvirringen och ovissheten är påtaglig både hos kunder och personal. Här, i övriga Sverige och i hela världen.

Finansiell översikt koncernen 

(KSEK) 2020Kvartal 1  2019Kvartal 1 2019Helår 2018Helår
Nettoomsättning 27 094 14 694 104 285 58 829
Rörelseresultat 10 409 3 622 1 014
Resultat efter skatt -77 363 2 771 778
Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,048 0,23 1,76 0,49
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

 

VD har ordet

Som jag nämnde i inledningen gick vi in i 2020 med ett otroligt självförtroende och tillförsikt. Det med 2019 i ryggen, ett år där vi som bolag verkligen fick utväxling av våra satsningar genom åren, 2020 är året då vår AI-infrastruktur och våra projekt kring AI-relaterade IT-infrastruktur, verkligen skulle accelerera.

Q1 började lite långsamt efter en relativt aggressiv avslutning på 2019, men så i slutet av januari och en bit in i februari var vi tillbaka i samma tempo som tidigare. Men bara några veckor senare började vi alla förstå vidden av Coronapandemin och COVID-19 och för många förändrades förändrasförutsättningarna över några dagar. Mycket stängdes ner och förvirringen och ovissheten är påtaglig både hos kunder och personal. Här, i övriga Sverige och i hela världen. Trots detta så kan vi under hyfsat ordnade former hantera situationen, vår avtalsaffär som är en större del av våra löpande intäkter påverkas inte och pågående diskussioner kring AI relaterad IT-infrastruktur fortgår om än med en längre beslutscykel.

Vi som bolag försöker alltid agera klokt och genomtänkt istället för att kasta oss mellan all ny information som dagligen kommit ut under perioden med Corona och COVID-19. Vi upprättade en plan för hur vi skulle undvika en stor sjukfrånvaro hos våra anställda om det skulle visa sig vara väldigt smittosamt. I skrivande stund är vi inne på vår 11:e vecka i frivillig karantän för delar av våra anställda. En arbetsform som fungerat väl och via dagliga digitala avstämningar i form av videomöten så har vi säkerställt vår leveransförmåga och på något udda sätt har det blivit det ”nya normala”.

Vår känsla och analyser av det aktuella läget är att mer eller mindre alla bolag som ligger i fas med att nyinvestera i AI-relaterad IT-infrastruktur eller ska ta klivet in i nästa generations IT-infrastruktur avvaktar för att se hur länge och hur omfattande effekterna blir av Corona och den efterföljande lågkonjunktur som vi just nu befinner oss i. VI kan också se att daglig drift av befintliga IT-infrastrukturer är viktigare än någonsin då det måste fungera problemfritt då många, för att inte säga alla bolag, har några eller hela sin arbetsstyrka på distans och hemarbetsplatser. Då måste alla delar i IT-infrastrukturen verkligen fungera. Många upplever en trygghet i att ha oss som partner då arbetssättet förändrats över en natt. Nya arbetssätt som innebär många tekniska utmaningar för varje användare. Där står vi trygga i vår leverans.

Med det sagt är vi påverkade av Corona och Covid-19 avseende delar av Q1 och jag vill påstå att Q2 kommer att bli kvartalet då alla försöker få klarhet i effekterna av Corona och COVID-19 och försöker ställa om till en ny vardag för att sedan komma igång med sin verksamhet igen, göra planerade investeringar och exekvera beslutade satsningsområden. För vardagen kommer tillbaka och då måste alla bolag och branscher som ska igång snabbt ha gjort sin förberedelse och vara redo för momentum i verksamheten! 

En genomtänkt och väldimensionerad AI-miljö och AI-infrastruktur kommer att vara en vattendelare mellan de som lyckas och de som ser tåget lämna perrongen de kommande åren.

Resultatmässigt är vi påverkade av Corona och COVID-19 men ökar i omsättning jämfört med samma period föregående år. Det beror mycket på några bra AI-relaterade produktaffärer som gjordes innan pandemin slog till, men att vår konsultverksamhet blev påverkad i samband med Corona och Covid-19. Jag väljer att ändå se detta positivt då det vittnar om att vi har en position på marknaden som gör att vi är med och tävlar och vinner betydligt större affärer än vi gjort tidigare och det gör att vi ytterligare stärker vår position som en av dem ledande inom AI-infrastruktur. 

Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt och är inte nämnvärt påverkat av Corona och COVID-19. Vårt andra intäktsben inom konsulting känner av försiktigheten som kom i samband med pandemin och där ser vi en påtaglig avmattning, en avmattning som vi tror följer med oss under Q2 för att sedan hitta tillbaka efter sommaren.
Vårt tredje intäktsben som är produkter och lösningar gör en bra leverans under Q1 och vår bedömning är att även det här området gör en tillfällig inbromsning sista månaden i Q1 och in i Q2 för att sedan vara igång igen och ta ikapp den tillfälliga inbromsningen. Det baserar vi på att inga affärer är förlorade i samband med Corona och COVID-19 utan bara framflyttade.

Vi är nu inne i Q2 och det är med spänning, lite oro och mycket tillförsikt som jag med hjälp av en stor backspegel och knappt någon framruta navigerar vidare med en pandemi av gigantisk omfattning påtagligt närvarandeMed de åtgärder vi nu vidtagit så har vi inte omvärderat våra målsättningar för året baserat på att marknaden startar igång igen efter sommaren.

Väsentliga händelser Q1 2020

  • 2020-01-15

CGit börjar året med en affär kring nästa generations lagringslösningar. Befintlig kund till CGit har tagit beslutet att investera i ny lagringslösning för att säkerställa kommande krav från verksamheten. Lösningen har ett ordervärde på 1.3 MSEK. Kunden är verksam inom mjukvaruutveckling.

  • 2020-01-20

CGit tar en ny order avseende AI-infrastruktur och Deep Learning. Kunden, som är verksam inom Automotive, investerar i nya funktioner och utbyggnad av sin AI-infrastruktur. Lösningen bygger bland annat på Nvidia´s DGX1 och DGX2 för att möta bolagets ökande krav på kapacitet och prestanda för fortsatt utveckling av sin AI och Deep Learning plattform.

Lösningen har ett ordervärde på 14,1 MSEK
 

  • 2020-01-28

CGit är Core Techonlogy partner till AI Innovation of Sweden. AI Innovation of Sweden öppnade 2019 i Göteborg med syfte att accelerera arbetet med innovation, forskning och tillämpning av artificiell intelligens (AI). CGit har haft en viktig roll i uppbyggnaden av datafabriken i Göteborg sedan start och nu är det dags att starta igång Stockholmsnoden.

Idag inviger näringsminister Ibrahim Baylan Stockholmsnoden för det nationella centret AI Innovation of Sweden och CGit är där och deltar i evenemanget

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • 2020-05-04

CGit tar en ny order avseende nästa generations IT-Säkerhetsplattform. Kunden, som är Ports Group AB är ett brandtechbolag som är dedikerade att skydda bolags varumärken -legalt, digitalt och tekniskt. Ports Group investerar i ny plattform för att säkra framtidens behov inom IT-Säkerhet. Ports Group har alltid ett stort fokus på säkerhet. 

”-Vi väljer en säkerhetsplattform från Palo Alto Networks. År efter år har dem visat att de leder utvecklingen av säkerhetstjänster och NGFW så för oss var det egentligen aldrig några frågetecken, vi arbetar med att säkra våra kunders varumärken, digitalt, legalt och tekniskt, och behöver därför använda oss av den främsta teknologin på marknaden. 

Många kan leverera hårdvara / mjukvara / tjänster, men det är när det blåser hårt som man får testat sin leverantör. CGit har alltid funnits där för oss som ett stöd. Att välja en leverantör man lita på är det viktigaste när vi väljer våra leverantörer. Säger Marcus Wessberg, Head of IT – Ports Group AB

Lösningen har ett ordervärde på 1.7 MSEK.

 

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e maj 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.