Delårsrapport Q1, jan – mar 2022 – Momentum för OurLiving

Förvärvet av OurLiving har fallit väl ut och bolagets plattform utvecklas stadigt. Kostnader har också tagits för att skapa utrymme för tillväxt.

Väsentliga händelser under första kvartalet 

  • Samarbetet med Precise Biometrics leder till pilot.
  • Smart Homeline blir en del av ramhandlingarna för nytt prestigeprojekt i Beddingestrand via bostadsutvecklaren WeConstruction.
  • Ytterligare funktionalitet tillkommer i OurLiving i form av underhållsplanering.
  • Compare-IT genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med företrädesemissionen

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Compare-IT inleder samarbete med NODA kring AI-baserad energilösningar.
  • OurLiving blir en del av Malmös nya prestigeprojekt, Skimra.

 

 

Det är en fragmenterad marknad och förvärvet av OurLiving har fallit väl ut eftersom vi nu erbjuder funktioner längs hela kundresan. Dessutom ser vi att de olika funktionerna verkligen bygger "stickyness" eftersom de fyller ett tydligt gap och behov i kundresan som pågår under en längre tid. Att bygga bolaget långsiktigt skapar också värde åt våra aktieägare. Vi fortsätter att investera och jobba för att skapa en stabil grund för att växa.  Bolaget har nu breddat sitt tjänsteerbjudande väsentligt och inkluderar smarta hem, digital bopärm, tillvalsprocess, underhållsplanering,  felanmälan, ärendehantering, kommunikations-och bokningsverktyg och snart släpps nästa generations proptech-app. OurLiving är på god väg mot full integration med Compare-IT vilket bidrar till synergieffekter och skapar fler affärsmöjligheter. 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Kvartalet januari – mars 2022 präglades av kostnadsökningar hänförliga till förvärvet av OurLiving samt investeringar tagna för att skapa tillväxt. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 19% för koncernen till 949 (796) TSEK Rörelseresultatet under det första kvartalet uppgick till –1 889 (-448) TSEK.  Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till –957  (-483) TSEK under det första kvartalet 2022. Koncernens kostnader för personal uppgick under det första kvartalet 2022 till -2 025 (-1 116) TSEK. 

 

Marknadsutblick – stark tillväxt

Digitaliseringen av fastighetsbranschen har tagit fart och vi rider på den vågen. Under 2021 prognostiserades att 66 000 nya bostäder påbörjades och detta beräknas öka under 2022, främst bostadsrätter och småhus1. 

 

Detta gagnar vårt erbjudande och smarta hem beräknas fortsatt växa ca 10% CAGR 2022 – 2026 med en hushållspenetration på 62,5% under 2026, en fördubbling mot idag2.

Världen genomgår just nu ett antal kritiska faser, inte minst kriget i Ukraina. Det är oklart i vilken utsträckning bygg- och fastighetsbranschen påverkas och hur detta i sin tur påverkar Compare-IT.

 

Utökar antal partnerskap och kunder

Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete för att hitta rätt partners och samarbetet med Precise Biometrics för biometrisk access och smarta energilösningar leder nu till en pilot. Efter kvartalets slut inledde vi även ett spännande samarbete med NODA kring energilösningar. Detta ligger verkligen i tiden! Vi har utökat vår kundbas med bl.a WeConstruction samt Cormac kring Malmös nya prestigebygge Skimra och vi satsar hårt på att driva försäljning på hela vår gemensamma kundbas och att skaffa nya kunder under 2022.

 

Tillväxt

Vi är ambitiösa och vi är ett riktigt starkt team med bred erfarenhet från digitalisering och tillväxt. Det är otroligt glädjande att vi så fort har fått ihop teamet efter förvärvet av OurLiving. Vi har strukturerat upp verksamheten ytterligare och ser en förbättrad effektivitet. Vi bygger för tillväxt och en framtid som SaaS-bolag Vi ser fler möjliga förvärv och samarbeten framför oss. Detta kommer att ske över tid och vi har stora ambitioner i vårt fokus på att skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.  

Jag vill passa på att önska alla aktieägare och övriga intressenter en underbar vår  med god förhoppning om att vi fortsätter stärka vår position inom Proptech.

 

 

Henrik Jarl

VD Compare-IT Nordic AB

 

 

1https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/indikatorer/

2https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/sweden

 

För komplett rapport, se pdf.

 

 

 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB  

Telefon: 076 762 13 46  

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

 

 

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.