Devyser ingår avtal med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av Devysers NGS-produkter för uppföljning efter transplantation

  • Samarbets- och distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific.
  • Thermo Fisher Scientific får exklusiv rättighet att kommersialisera Devysers produkter för uppföljning efter transplantation i Nordamerika och Europa.

Devyser Diagnostics AB (publ) meddelade idag att företaget har tecknat ett exklusivt samarbets- och distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific. Avtalet ger Thermo Fisher exklusiva rättigheter att kommersialisera Devysers NGS-produkter för uppföljning efter transplantation i Nordamerika och Europa. Produkterna kommer att marknadsföras och säljas under kombinerade varumärken.

 ”Thermo Fisher är en ledande innovatör inom HLA-branschen och samarbetet är en fantastisk möjlighet för Devyser och en viktig milstolpe för vårt företag. Genom detta strategiska partnerskap får kliniska laboratorier, läkare och patienter i USA, Kanada och Europa en bred och snabb tillgång till Devysers innovativa NGS-baserade produkter för uppföljning efter transplantation. Avtalet är även en kvalitetsstämpel för vårt företag och våra produkter”, säger Fredrik Alpsten, VD för Devyser. 

Samarbets- och distributionsavtalet, som undertecknades idag, ger Thermo Fisher exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Devysers produkter för uppföljning efter transplantation i Nordamerika och Europa. Produkterna kommer att säljas under kombinerade varumärken. Devyser behåller rätten att kommersialisera sina produkter för uppföljning efter transplantation i USA, via sitt eget servicelaboratorium, som en tjänst till slutkunder. Devyser kommer enligt avtalet att fortsätta att tillverka alla produkter.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Devyser. Deras NGS-baserade produkter för uppföljning efter transplantation är unika och kompletterar i hög grad våra befintliga One Lambda-produkter. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att bidra till bättre resultat för patienterna”, säger Nicole Brockway, President, Transplant Diagnostics, Thermo Fisher Scientific.

”Thermo Fisher är mycket väletablerat och har en stark position på både den amerikanska och den europeiska marknaden, och med sin kommersiella infrastruktur och sina resurser kan de effektivt täcka både USA och Europa. Med våra känsliga tester och effektiva arbetsprocesser har laboratorierna möjlighet att ge både snabba och tillförlitliga resultat. Devysers produkter för uppföljning efter transplantation förväntas dessutom erhålla IVDR-certifiering inom kort. Tillsammans utgör våra varumärken ett starkt erbjudande till kunder och laboratorier inom transplantationsområdet. Devyser kommer att fortsätta att växa och fokusera på produktutveckling inom transplantationsområdet”, säger Theis Kipling, CCO för Devyser.

Devysers produkter för uppföljning efter transplantation

Devysers nuvarande produktportfölj inom transplantation omfattar Devyser Chimerism NGS för screening och uppföljning efter stamcellstransplantation och Devyser Accept cfDNA, ett nytt test för att upptäcka DNA-fragment (dd-cfDNA) i blodprover från njurtransplanterade patienter. Fler produkter för uppföljning efter transplantation är under utveckling vid Devysers FoU-enhet i Stockholm.

Behoven av transplantation ökar – njurar är vanligast

Transplantationsmarknaden växer snabbt till följd av att befolkningen blir allt äldre och välfärdssjukdomar blir vanligare. Det råder brist på organ i världen och många patienter står för närvarande på väntelistor för nya organ.

Njurtransplantation är den vanligaste organtransplantationen. Två miljoner människor i världen lever med njursjukdom i slutstadiet (end-state renal disease). De vanligaste orsakerna till njursjukdom är diabetes typ 1, högt blodtryck och njurinflammation. Under 2021 genomfördes globalt totalt 92 000 njurtransplantationer. Njurtransplantation ger högre överlevnad och bättre livskvalitet jämfört med dialysbehandling. Det är även mer fördelaktigt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Denna information är sådan information som Devyser Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2023, kl 07:30 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com
Telefon: +46 (0)70 667 31 06

Theis Kipling, CCO
E-post: theis.kipling@devyser.com
Telefon: +46 (0)73 598 07 76
 

Om Devyser

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska lösningar och analystjänster till kliniska laboratorier i fler än 50 länder. Våra tester används för avancerad genetisk testning inom områdena ärftliga sjukdomar, onkologi och transplantation, för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar och för uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter och unikametod med ett provrör förenklar genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Vårt mål är att varje patient skall få en korrekt diagnos på kortast möjliga tid. 

Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm. Vi har 8 egna säljkontor i Europa och USA där vi även har ett servicelaboratorium i Atlanta Georgia. I augusti 2022 blev Devysers kvalitetsledningssystem och Devyser Compact certifierade enlig IVDR.  

Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Premium Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 

För mer information, besök www.devyser.comFölj oss på LinkedIn, Twitter och Facebook.