EatGoods företrädesemission kraftigt övertecknad

EatGood Sweden AB avslutade fredag den 23 april sin företrädesemission. Emissionen om 10,2 MSEK tecknades till 26,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 255%. Med anledning av den kraftiga överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja möjligheten att utöka emissionen med överteckningsoptionen som var en del av villkoren i emissionen. EatGood tillförs därmed ytterligare 1,8 MSEK, vilket innebär att bolaget totalt tillförs 12 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 0.6 MSEK. Emissionen tecknades till 93,7 procent med stöd av teckningsrätter.

– Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser att satsa på ökad försäljning såväl i Sverige som på den viktiga USA-marknaden, säger Henrik Önnermark VD i EatGood. I framförallt USA känner vi att mycket är på gång och med en ny säljorganisation hos vår distributör HB Specialty Foods kan mycket komma att hända under den närmaste tiden, då den amerikanska marknaden börjar återhämta sig efter Corona-pandemin.

Fördelning av units kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under innevarande vecka.  Tilldelning kommer endast att ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen. Övriga investerare kommer inte att kunna beredas någon tilldelning.

Handel med utställda BTU kommer att ske till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av maj 2021.

Genom emission av 5.650.403 units i företrädesemissionen och ytterligare 1.000.000 units via överteckningsoptionen ökar antalet aktier efter registrering till totalt 17.951.209 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 665.040,30 kronor till 1.795.120,90 kronor.

För frågor om EatGood och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD

E-post: henrik@eatgood.se

Telefon: 0736-872126

Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021.

Kort om EatGood Sweden AB

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangkök men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. Utöver att replikera fritering med olja så kan Lightfry ångkoka, grilla, rosta och torka råvaror som skapar oändliga möjligheter. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad, inkluderandes marina installationer, till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus och personalmatsalar.

EatGood Sweden AB (publ)                                             Telefon: 033-10 11 80

Källbäcksrydsgatan 6                                                          E-post:info@eatgood.se

507 42  BORÅS                                                                   Hemsida:www.eatgood.se