Elgiganten fördubblar antalet Freetrailer släpvagnar i Danmark

Elgigantens VD Peder Stedal kallar samarbetet med Freetrailer kring utlåning av kostnadsfria släpvagnar ett fantastiskt komplement till deras kärnverksamhet och utökar antalet med 50 nya.

För ett och ett halvt år sedan ingick Elgiganten ett samarbete med Freetrailer om 50 släpvagnar vid tidpunkten, till kedjans danska butiker. Nu utökar kedjan samarbetet med ytterligare 50 släpvagnar, dels för att Freetrailers digitala självbetjäningslösningen gör det enkelt för kedjans kunder att ta med sig varorna hem och samtidigt är det enkelt för Elgigantens personal att hantera.

Vi har nu använt oss av Freetrailers koncept i flera av våra danska butiker, och det har fungerat riktigt bra. Kunderna uppskattar att de själva kan ta med sig varorna hem, och på det sättet blir det ett fantastiskt komplement till vår verksamhet. Freetrailers självbetjäningslösning med app och Freelock betyder att kunderna bokar, vid behov, utan att vi är inblandade – det gör det enkelt för alla parter”, säger VD Peder Stedal på Elgiganten.

Koncern-VD på Freetrailer Philip Filipsen gläds också över det utökade samarbetet och säger:

Elgiganten är en stor och rikstäckande spelare på den danska marknaden med 38 varuhus fördelade runt om i landet. Med en förlängning av samarbetsavtalet kommer Freetrailers tjänst att finnas tillgänglig i 28 av kedjans butiker. Vi gläds mycket över att det är just den ökade kundnöjdheten, enkelheten och synligheten i gatubilden som är orsaken till expansionen från 50 till 100 släpvagnar.”

De nya släpvagnarna förväntas stå klara i Elgigantens butiker under juni månad.

Elgiganten i Danmark är en del av Elkjøp Nordic-koncernen, som Freetrailer också är representerad i Norge och Sverige, där koncernen har totalt 309 butiker.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD 
e-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA och 24Storage för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR