Erhåller betydande order av befintlig kund, värde 10 MSEK

CGit har tagit en viktig affär, värd 10 miljoner kronor. Kunden som är en nyckelaktör inom fordonsrelaterad AI och Deep Learning investerar i IT-infrastruktur som en del av utvecklingen av nästa generations självgående fordon.
Värdet på affären uppgår till 10 MSEK. CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

Christian Gustavsson, CVO på CGit säger: ”Vår satsning på att leverera marknadens bästa plattform för AI och Deep Learning ger nu konkret resultat. Vi står väl rustade för den kraftigt ökande tillväxt som väntas inom AI och Deep Learning de kommande åren”.

Enligt Internation Data Corporation (IDC) var den globala marknaden inom området värd 12 miljarder USD 2017 och förväntas växa till 52.2 miljarder USD fram till 2021 (https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43662418 

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e april 2018.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.