Erik Nilsson har idag tillträtt som VD för OptiMobile AB (publ)

Som tidigare meddelats har styrelsen utsett Erik Nilsson med tillträde idag som ny VD för OptiMobile AB. 

Erik har mer än 30 års erfarenhet av internationellt arbete i både små och stora telekomföretag. Han började sin karriär hos Ericsson, men har de senaste 20 åren fokuserat på affärsutveckling och försäljning som anställd i Andrew och ADC, två amerikanska storföretag, samt i svenska och amerikanska startups fokuserade på innovativa lösningar för mobil inomhustäckning. Erik har varit stationerad utomlands i flera omgångar – i USA, Brasilien och Italien. Han kommer närmast från MIC Nordic AB där han varit Key Account Manager för företagets nyckelkunder inom mobiltäckning främst mobiloperatörer, byggföretag och fastighetsägare.

”Jag ser med stor tillförsikt fram emot att leda Optimobiles expansion mot nya kunder och marknadssegment. Det utvecklingsarbete som gjorts för företagets kunder i Polen och Portugal för att öka intäkter och minska churn har intressanta tillämpningar även utanför traditionella operatörer” säger Erik Nilsson.

”Det är med stor tillfredsställelse vi välkomnar Erik Nilsson till OptiMobile” säger Gösta Bergman, styrelseordförande i OptiMobile. ”Eriks dokumenterade globala säljerfarenhet utgör utmärkta förutsättningar att ta till vara bolagets fulla potential på en bred internationell marknad” säger Gösta Bergman.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.