Erik Penser Bank har publicerat en intervju med Teodor Aastrup, VD på Attana

Onsdagen den 9e december intervjuade Johan Löchen, aktieanalytiker på Erik Penser Bank, Teodor Aastrup, VD på Attana. Intervjun fokuserade främst på den pågående nyemissionen med teckningsperioden 3e december – 17e december. 

Intervjun är nu publicerad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och visas här

För ytterligare information, kontakta:  

Niklas Carlsson, COO 
niklas.carlsson@attana.com  
+46 (0)73 867 67 62 

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Attana 
Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com