ESEN eSports tecknar flerårigt avtal med SESF

Sändningsbolaget ESEN eSports meddelar idag att man tecknat ett flerårsavtal med Svenska E-sportföreningen, SESF. Avtalet innebär att ESEN eSports kommer agera officiell turneringsarrangör och sändningsansvarig för framtida svenska, nordiska och internationella mästerskap som går under SESF och internationella e-sportförbundet, IESF.

ESEN eSports, Sveriges första renodlade publika e-sportbolag, meddelar idag att de tecknat ett flerårsavtal med Svenska E-sportföreningen, SESF. Konkret innebär samarbetet att ESEN eSports åtar sig att ta en övergripande roll som genomförare, säljare, arrangör, producent och sändningsstudio för samtliga gemensamma arrangemang med SESF. Avtalet innebär att ESEN eSports innehar rättigheterna och intäkterna för arrangemangen.

– Våra ambitioner tillsammans med SESF är mycket höga och gemensamt kommer vi satsa på att göra e-sporten mer publik och inkluderande, inte bara i Sverige utan hela Norden. Att SESF är Sveriges medlem i det internationella e-sportförbundet innebär också att vi kan jobba för att ta VM i e-sport till Sverige, vilket vore en dröm för alla inblandade, säger Joakim Stenberg, vd ESEN eSports.

Den statliga storsponsorn Svenska spel tecknade nyligen ett treårigt avtal till att bli huvudsponsor till SESF, vilket innebär att Svenska E-sportföreningen nu både har erkännandet och de resurser som krävs för att göra en riktig satsning på publik e-sport i Sverige. 

– Som förbund är SESF:s uppdrag att bygga svensk e-sport. I byggandet ingår att lyfta spelare på både elit- och gräsrotsnivå. Tack vare sin tekniska plattform och gedigna erfarenhet av att arrangera och producera e-sportsturneringar är ESEN eSports en given partner i byggandet av den folkrörelse som e-sporten idag är, säger Magnus Jonsson på SESF.

Kontakt

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com 

Magnus Jonsson, ordförande SESF

+46 704 333 120

magnus.jonsson@sesf.se

Simon Wallin, mediekontakt Geelmuyden Kiese
+46 70 314 7371
simon.wallin@gknordic.com 

Denna information är sådan information som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e juni 2018.

Om ESEN eSports

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitaly X och DreamHack.

Om Svenska E-sportföreningen
Svenska E-sportföreningen (SESF) är ett förbund med syfte att främja e-sport i Sverige. SESF grundades 2008 och blev 2011 medlem i the International Esports Federation (IESF). SESF är därmed Sveriges röst i IESF och arrangerar även varje år kvalet till IeSF:s världsmästerskap. Sedan 2015 finns SESF även representerat i IESF:s styrelse.