First Venture publicerar månadsbrev med information om innehaven

Med start idag så går ett månadsbrev ut med en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Ventures innehav ut till aktieägare som har anmält sitt intresse på bolagets hemsida.

För att tydligare delge information om händelser i våra innehav kommer ett månadsbrev att gå ut vid varje månadsskifte till de aktieägare som anmält sitt intresse längst ner på hemsidan https://first-venture.se/

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, Verkställande Direktör, First Venture Sweden AB

E-post: rune.nordlander@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ) First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
 

Certified Advisor är Redeye AB

+46 8 121 576 90

 E-post: certifiedadviser@redeye.se