Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att bolagets huvudägare VisMederi Srl passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget. Flaggningsgränsen har passerats med anledning av utspädningen från genomförd företrädesemission under Q1 2020.

Det har kommit till bolagets kännedom att huvudägaren VisMederi Srl:s röster och kapital i bolaget, som ett resultat av utspädningen från genomförd företrädesemission under Q1 2020, minskat från 5,88 till 2,67 procent. VisMederi Srl:s innehav har därmed passerat flaggningsgränsen om 5 procent.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

”VisMederi är en långsiktig strategisk partner som blev huvudägare i Eurocine Vaccines i samband med den riktade emission som genomfördes i december 2018. De har sedan dess varit tydliga med att innehavet i Eurocine Vaccines är långsiktigt men att VisMederi inte har ambitionen att öka innehavet. Som en följd av utspädningen från företrädesemissionen, har VisMederi därför passerat flaggningsgränsen.”  

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.