Företrädesemissionen i Confidence 100 procent garanterad

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats av befintliga aktieägare genom teckningsförbindelser till ca 53 procent och att resterande ca 47 procent garanteras av ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare. Emissionen är därmed till 100 garanterad, varav Bolagets styrelse och ledning, inklusive närstående bolag, står för ca 8,0 MSEK eller ca 32 procent av den totala emissionslikviden på 25,2 MSEK före emissionskostnader.

De aktieägare som ingått teckningsförbindelser inkluderar samtliga av Bolagets fyra största ägargrupperingar, Tailor Hill EQTY AB, M2-bolagen ägda av Rutger Arnhult (tillika största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum), Visiren AB ägt av Samir Taha (tillika grundare av och störste ägare i fastighetsbolaget Aros Bostad) samt privatinvesteraren Alexander Hultgren. Teckningsförbindelser har dessutom ingåtts av Bolagets styrelse och VD.

”Vi har mött ett väldigt stort intresse för denna företrädesemission vilket är roligt och den skapar ytterligare möjligheter för oss att öka takten och realisera vår förvärvdrivna tillväxtstrategi”, meddelar Thomas Lundin, VD och Koncernchef.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det Investment Memorandum som publicerades 2021-11-22 via ett pressmeddelande och som också finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida confidence.se.
    
Styrelsen i Confidence International AB

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Confidence

Tel 08 620 82 00

Confidence – Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.