Försäljningsrapport maj 2018, fortsatt tillväxt

Mölndal 2018-06-05

CGit´s preliminära försäljningssiffror för maj 2018 är 5,1 MSEK, en ökning med 87 % från samma period år 2017 (2,73 MSEK).

CGit visar på fortsatt bra omsättning och har åstadkommit bra avslut på affärer även under maj månad. Detta innebär vi är bra med mot uppsatta mål för året och Q2. Samtliga av våra tre intäktsben fortsätter att leverera.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018. 

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.