Framflyttning av riktad A-emission i Ecoclime till den 31 mars

Den av Ecoclimes styrelse tidigare beslutade och kommunicerade nyemissionen av 1 2000 000 st A-aktier som tillför bolaget 8 160 000 kr riktad till bolagets huvudägare Celsium Group AB som planerades ske den 31 januari 2019, har styrelsen beslutat flytta fram för genomförande senast den 31 mars 2019.

Den under december och januari genomförda nyemissionen och registreringen av företrädesemissionen av B-aktier har dragit ut på tiden längre än planerat av skäl som bolaget inte kunnat påverka, varför den aktuella riktade A-emissionen kolliderat med en rad andra planerade aktiviteter under januari – februari bl a bokslutskommuniké, ökade försäljningsaktiviteter och nyanställningar, som krävt ledningens engagemang. Styrelsen har därför beslutat flytta fram slutdatumet för genomförandet av den riktade A-emissionen till bolagets huvudägare Celsium Group AB, enligt ovan. Vid beslutet i Ecoclimes styrelse deltog inte styrelseledamoten, huvudägaren och VD i Ecoclime tillika huvudägaren i Celsium Group AB, Lennart Olofsson.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:a januari 2019.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime skapar ett välmående i fastigheter genom att göra dom mer behagliga, hälsosammare, energieffektivare och lönsammare att vistas i. Bolaget erbjuder därför hållbarare lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi, fastighetsautomation och det globala klimatet.