Ecoclime slutför förvärvet av Miljöbelysning

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har genomförts 1 februari 2022.

Incusci Holding AB, säljare av Miljöbelysning Sweden AB (Miljöbelysning), har erhållit köpeskillingen i form av kontanter och aktier i Ecoclime.

Kvittningen avser fordringar för aktiedelen och följer avtalet som undertecknades den 14 januari 2022. Kvittningen verkställdes i dag, i samband med Ecoclimes tillträde av aktierna i Miljöbelysning.

Säljarna har tecknat 805 910 B-aktier som kvittning för sina fordringar. 

Förvärvet meddelades marknaden i ett pressmeddelande i samband med undertecknandet av avtalet fredag den 14 januari 2022.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Ecoclime Group AB den 5 maj 2021. Totalt tecknades 805 910 aktier till ett värde av 12 000 000 kr.

Antal aktier och aktiekapital
Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 80 591 SEK från SEK 4 530 485,30 SEK till 4 611 076,30. Antalet aktier i Ecoclime ökar med 805 910 aktier, från 45 304 853 till 46 710 763 aktier.

 

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.