Ecoclimes avslutade nyemission grundlägger internationell expansion

Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) genomförde den 17 mars den andra och avslutande delen (”Tranch 2”) av den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 24 februari 2021 om totalt 152,4 miljoner kronor (tillsammans med tranch 1 den ”Riktade Nyemissionen”). Tranch 2 bestod av en riktad nyemission om 77,7 miljoner kronor till Svea Fastigheter AB. Ecoclime har således under 2020 och 2021 uppnått målet med den genomförda kapitalresningen i tre steg om totalt cirka 200 miljoner kronor. Det har resulterat i ett eget kapital i moderbolaget Ecoclime Group överstigande 300 miljoner kronor och utgör grunden för Bolagets internationella expansionsstrategi* (”Megadealsstrategi”). I samband med den genomförda kapitalresningen har även delmålet avseende en förstärkt ägarbas uppnåtts med proaktiva fastighetsägare som familjen Hamberg/Boyer och Hamberg förvaltning i Solporten AB och fastighetsbolaget Svea Fastigheter Bostad AB, där de två fastighetsinvesterarna därmed blir bolagets största aktieägare vid sidan om grundarna JLO Invest AB och Celsium Group AB. Därtill med nya långsiktiga institutionella investerare som Carnegie Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, och Nordic Cross.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Nu är grunden lagd för att vi på allvar ska kunna genomföra den långsiktiga satsningen på en accelererad tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Ecoclime erbjuder ett unikt värdeskapande energikoncept med Evertherms systemlösningar och Ecoclouds automationsplattform som grund. Detta utgör vår megadealsstrategi, dvs vår strategi för att nå rikstäckande affärsavtal i prefererade kundsegment, i Sverige och internationellt, där kunderna består av ägare av bostads- och verksamhetsfastigheter. Finansieringen ger oss även möjligheten att inleda en Everthermsatsning i Sverige på energiåtervinning i industriprocesser i utvalda kundsegment, samt bolagets Everboost-kollektorer för industrin som bas, samt genomföra produktetableringen av Evertherm SEW i Tyskland. Det senare är en satsning som nu inleds tillsammans med vår agent på plats i Stuttgart, med ett första delmål att under året etablera megadealsstrategin i den tyska bostadssektorn”.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, vd
telefon: 070-537 16 42
epost: lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.