Eco Wave Power slutför konstruktionen för nätanslutning för EWP-EDF One-projektet i hamnen i Jaffa, Israel

Stockholm, Sverige – 1 februari 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq First North: ECOWVE och Nasdaq US: WAVE) (“Eco Wave Power”) är glada att meddela att man officiellt har slutfört konstruktionen för nätanslutningen i hamnen i Jaffa, Israel. Arbetet har skett i enlighet med tillståndet från kommunen Tel-Aviv Jaffa (tillståndsnummer 2020-4345).

Konstruktionen för nätanslutningen utfördes i två delar, då de omfattade olika områden inom hamnen.

Den första delen utfördes av underleverantören Yehimovitz Suissa Ltd, i varvsområdet i Jaffas hamn, och färdigställdes under 2021. Idag är Eco Wave Power glada över att meddela slutförandet av den andra delen av konstruktionen för nätanslutningen, som sträcker sig över hamnens lagerområde och utfördes av den israeliska underleverantören Ken Hator Construction and Engineering ("Ken Hator").

Ken Hator innehar den högsta klassificeringen och standarden i Israels byggindustri och är en officiell leverantör åt Israels försvarsministerium, godkänd för statliga projekt och arbetar i enlighet med ISO 9001-standarden.

Arbetena bestod i att ta bort det övre asfaltslagret och förbereda tunnlar som behövs för elkablarna. Nästa steg är att Israel Electric Corporation officiellt kommer till platsen och kopplar in omvandlingsenheten till elnätet.

Eco Wave Powers elkablar sträcker sig över cirka 170 meter underjordiska tunnlar.

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power, sa: "På grund av vår landbaserade teknologi var nätanslutningsarbetet enkla och involverade inte någon kabeldragning på havsbotten, vilket är känt för att vara extremt dyrt och komplex. Dessutom är kabellängden betydligt kortare och lösningen mer kostnadseffektiv än kablar som används för offshore-projekt. Vi tror att detta belyser de betydande fördelarna med Eco Wave Powers onshore-teknik, jämfört med offshore-lösningar."

EWP-EDF One-projektet genomförs i samarbete med EDF Renewables IL med medfinansiering från det israeliska energiministeriet.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE)   handlas på Nasdaq Capital Market.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, ca@vatorsec.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183
wave@fnkir.com

Mediakontakt:
Allison & Partners
EcoWavePower@allisonpr.com

Om Ken Hator Engineering and Building

Ken Hator innehar den högsta klassificeringen och standarden i Israels byggindustri och är en officiell leverantör till försvarsministeriet, godkänd för statliga projekt och arbetar i enlighet med ISO 9001-standarden.

Under åren har företaget fått omfattande erfarenheter av projekt samtidigt som det bibehållit höga kvalitetsnivåer, strikt följt tidtabeller, visat prestationsflexibilitet och snabb respons på förändringar.

Företaget har fått ett fantastiskt rykte för sin funktionalitet, förmåga att hålla projektbudgetar samtidigt som man bibehåller kompromisslös standard under hela projektet.

Ken Hator deltar i flera projekt, inklusive projekt för Israels nationella elbolag, hamnmyndigheten, försvarsministeriet och Israels järnvägar.

Företaget grundades 1993 av Yoav Ken-Tor och har en personal på över 100 personer.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framåtblickande uttalanden när man diskuterar betydande fördelar med Eco Wave Powers teknologi, jämfört med offshore-vågenergilösningar. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.