Genetic Analysis AS och Omnigene Medical Technologies Ltd. ingår distributionsavtal för att lansera GA-map[®] i Förenade Arabemiraten (UAE)

OSLO, NORGE – 19 maj 2022: Genetic Analysis AS (“GA”), specialist på molekylär diagnostik, tillkännager härmed att GA ingått ett avtal om distribution och tekniköverföring med Omnigene Medical Technologies Ltd. (“Omnigene”), ett Malta-baserat bioteknikbolag som tillhandahåller rådgivningstjänster inom flera terapeutiska områden som cancer och neurovetenskap. I samarbetets första steg kommer Omnigene att lansera GA-map® Dysbiosis Test, ett CE-märkt standardiserat tarmmikrobiomtest, som en tjänst på marknaden i Förenade Arabemiraten (UAE).

Profilering av tarmmikrobiom krävs allt oftare inom precisionsmedicin som surrogatmål eller explorativ biomarkör i forskning. Detta beror både på tarmmikrobiomets inverkan på vår hälsa och på läkemedel som kan påverka själva sammansättningen av mikrobiotan. GA tillhandahåller det första CE-märkta och standardiserade mikrobiomtestet för att profilera och jämföra en obalanserad mikrobiota med friska referenser. Det standardiserade GA-map®-testet är baserat på en strategi med förutbestämda mål (PDT) och håller på att etablera sig som ett värdefullt verktyg inom läkemedelsutveckling, klinisk forskning och rutindiagnostik.

Efterfrågan av att inkludera bedömningar av tarmmikrobiom i kliniker och akademisk forskning ökar snabbt globalt och marknaden i Förenade Arabemiraten följer samma trend. Tillsammans med Omnigene kan GA nu erbjuda sitt CE-märkta standardiserade tarmmikrobiomtest till marknaden i Förenade Arabemiraten och möta den växande efterfrågan. I samarbetets första steg kommer Omnigene att lansera GA-map® Dysbiosis Test som en tjänst på marknaden i Förenade Arabemiraten. Tjänsteerbjudandet kommer också att rikta sig till kliniska forskningskunder och medicinska kunder.

Claudine Grech Spiteri, Executive Director, Omnigene, kommenterar: “Vi är fokuserade på att identifiera och lösa kliniska behov för att främja patienters livskvalitet. Genom att lansera mikrobiomprofileringstestet från GA kommer vi att stärka våra erbjudanden till denna snabbt växande marknad för precisionsmedicin. Vår ambition är att expandera och accelerera verksamheten i Förenade Arabemiraten och vi kommer snart att gå in på marknaden med detta kliniska mikrobiomtest som drivs av GA-map®-teknologin”.

Ronny Hermansen, VD, Genetic Analysis, kommenterar: ”På GA är vi stolta över att ha Omnigene Medical Technologies Ltd. som partner. GA-map®-plattformen kommer att erbjuda en snabb laboratorietestningstjänst med en integrerad mjukvarualgoritm för omedelbar presentation av resultaten. Vi tror att mikrobiomtester snart kommer att bli en game-changer inom medicin och distributionsavtalet med Omnigene ligger väl i linje med vår strategi att expandera vår verksamhet till nya marknader.”

För mer informtion, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-mail: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-mail: ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis:
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera  och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har 24 högkvalificerade anställda med relevant vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi samt bioteknik.
Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com.

Kort om Omnigene Medical Technologies Ltd:
Omnigene Medical Technologies Ltd. är ett nystartat bioteknikbolag med kapacitet att tillhandahålla rådgivningstjänster inom genetisk analys, kvalitetskontroll av multiplexanalyser baserade på xMAP-teknik. Omnigene planerar att inrätta en produktionsanläggning för in vitro-diagnostik och tillhandahålla kit för diagnostiska tjänster.

Genom samarbeten med internationella partner har bolaget ökat sin kapacitet att skapa innovativa produkter inom onkologi, neurovetenskap och nya behov vilket framgår av forskningsprojektet om SARS-CoV-2 (COVID-19) immunsvar för vaccinövervakning.
För mer information:
www.genemt.com