Getinge informerar om en återkallelse av medicinsk utrustning för anpassade slangkit till hjärtlungmaskiner

Göteborg den 3 juni, 2019

Getinge informerar om en återkallelse av anpassade slangkit till hjärtlungmaskiner. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall som kan förknippas med produkten. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen.

Slangkiten för hjärtlungmaskiner är en del av ett extrakorporealt system och används uteslutande i kombination med andra delar av systemet, så som blodpumpar och oxygenatorer. Slangkiten är designade för att cirkulera blod och andra vätskor mellan patienten och det extrakorporeala systemet. Återkallelsen initieras på grund av att ett problem med locket till kranen har identifierats, vilket kan påverka luftflödet in till den nedre porten. Under steriliseringsprocessen kan locket till kranen i slangsystemet påverka luftflödet i kitet vilket kan försvåra processen.

Alla berörda kunder har informerats och de som har kvar några slangkit uppmanas att returnera dem för att få nya eller krediteras fullt ut.

Denna information publiceras för att informera användare om nämnd Getinge-produkt enligt den standardprocess som rekommenderas av myndigheter.


Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.