Getinges hjärt-lungmaskin HL 40 tillgänglig för fler europeiska sjukhus

Getinges hjärt-lungmaskin HL 40 som inspirerats i samarbete med perfusionister är utformad för att öka säkerheten och säkerställa maximal drifttid vid hjärtkirurgi.


 

Getinge har i årtionden legat i framkant när det gäller att tillhandahålla avancerade system för hjärt-lungmaskiner och HL 40 är inget undantag.

En hjärt-lungmaskin säkerställer en kontrollerad cirkulation av syresatt blod under komplexa hjärtkirurgiska ingrepp.

”Kirurgisk perfusion lämnar inget utrymme för felaktigheter och därför har vårt designteam arbetat i nära samarbete med perfusionister från Leeuwarden Medical Center i Nederländerna och MediClin Herzzentrum Coswig i Tyskland för att få rätt återkoppling”, säger Dwayne Jones, produktchef på Getinge. ”Samarbetet resulterade i ett mycket flexibelt system med många funktionella förbättringar som stöder de bästa resultaten för patienter."

Getinge har nu nått fasen av lanseringen av HL 40 i Tyskland, Nederländerna, Italien, Frankrike och Spanien följt av Sverige, Australien, Storbritannien och Irland. Fler marknader kommer att följa då produktionen rampas upp för global försäljning och distribution.

Läs mer om HL 40 >>

Vid frågor om produktens tillgänglighet på fler marknader, kontakta din lokala Getingerepresentant.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge

Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.