Getinges hjärt-lungmaskin HL 40 presterade felfritt under ett komplext första ingrepp på el Hospital Universitario de Cruces

I september utfördes det första autentiska ingreppet med Getinges nya hjärt-lungmaskin HL 40 vid...