Gold Town Games tackar alla i emissionen och blickar framåt

Se hela intervjun här

Mer information
Om du vill veta mer om bolaget eller önskar mer information om aktuella emissioner i de bolag som intervjuas kontakta oss via e-post info@corfind.com eller genom att gå med i Facebook-gruppen Corfind Network eller följ oss på Facebook

Need Help! – We Unite Companies & Investors
Corfind.com