Hela likviden inbetald och Absolicon har fått 650 nya ägare

I Absolicons företrädesemission som tecknades till 112% har nu hela likviden om 52,2 MSEK inkommit till bolaget. 18 000 aktier från bolaget och 18 000 aktier från huvudägare har fördelats utan företräde för tidigare ägare. Bolaget har genom emissionen fått ca 650 nya ägare.

Absolicons företrädesemission som pågick 19 februari – 12 mars 2020 tecknades till totalt 56 448 810 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 112%.

Då emissionen övertecknades har styrelsen i enlighet med emissionsbeslutet beslutat att emittera ytterligare 18 000 aktier till samma kurs utan företräde för tidigare ägare. Tilldelningen har i första hand skett i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

I enlighet med utfästelse i emissionsbeslutet har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, avyttrat 18 000 sedan tidigare innehavda aktier utan företräde för tidigare ägare, till samma teckningskurs som i nyemissionen i poster om minst 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Bolaget har genom emissionen får ca 650 nya ägare.

Hela likviden om 52,2 Miljoner kronor har nu inkommit till Absolicon. Handlingar för registrering hos Bolagsverket skickades in 2 april. Antalet aktier kommer att ökas med 475 073 aktier, från 1 523 577 aktier till 1 998 650 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 24 procent av samtliga aktier.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till några dagar efter att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier. Eftersom det är väntetid på Bolagsverket för registreringen kan Absolicon inte ge något datum ännu för omvandlingen.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.