Hoi Agency stärker positionen i Script46 i samband med att det bolaget utvecklas och rekryterar mycket meriterad VD

Hoi Agency, en del av Hoi Publishing, som investerade i scoutingbyrån Script46 AB i september 2022 förstärker nu sitt ägande i bolaget och medverkar samtidigt till viktig utveckling av verksamheten. Anette Mattsson har accepterat VD-rollen i Script46 och blir samtidigt största ägare i bolaget. Anette Mattsson är även nominerad att bli suppleant i styrelsen i Hoi Publishing vid kommande årsstämma.

Affären mellan de tre delägarna Hazy Days Media AB, AM Production AB och Hoi Publishing AB innebär således att Anette Mattsson nu tar den ledande rollen i verksamheten med den uttryckliga målsättningen att genast höja omsättningen väsentligt och skapa ännu mer innehåll för alla intressenter, såväl författare som produktionsbolag. Anette Mattsson förvärvar genom sitt bolag ytterligare 35 % och Hoi Publishing förvärvar ytterligare 5% av Script46. Värderingen av Script46 har satts nominellt till endast 400 k SEK där kvittning mot B-aktier i Hoi Publishing används som betalningsmedel till kursen 1 krona per aktie. Efter genomförd affär äger AM Production 40% medan Hazy Days Media och Hoi Publishing äger 30% vardera av bolaget. En konsekvens av affären är också att Hazy Days Media ökar sitt ägande i Hoi Publishing väsentligt, från 100 000 till 260 000 B-aktier.

Script46 är ett bolag som specialiserat sig på adaptioner från bok till film och tv-serier och med målsättningen att kunna fungera som ett nav av tjänster för produktionsbolag och andra med intresse för finansiering och produktion av filmer och teveserier. Flera Hoi-författare representeras redan av Script 46 i samarbete med Hoi Agency.

”Vi är mycket positiva till möjligheterna som den här omorganisationen av Script46 skapar. Mikael Törneman har grundat och byggt ett unikt bolag som Anette Mattsson har helt rätt förutsättningar att snabbt utveckla med stöd av oss. Det kommer tydligt stärka erbjudandet också till våra författare”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

”Jag är övertygad om att Script46 kan fylla ett stort behov inom nordisk film- och teveproduktion. I tät dialog med produktionsbolag, författare och finansiärer kan vi bidra till skapandet av många fler intressanta och värdefulla produktioner framöver”, säger Anette Mattsson, ny VD för Script46.

”Vi bygger ett mycket starkt team här och Anette Mattsson är rätt person att leda verksamheten framåt. Det kommer snabbt bygga bolagsvärde och göra Script46 ännu mera attraktivt”, säger Mikael Törneman, grundare av Script46.

Om Anette Mattsson:

Anette var tidigare VD för den regionala filmfonden “Film Capital Stockholm” i Stockholm-Mälardalen där hon skapade en tillväxt av fondmedel från 1 till 70 m SEK på bara 3 år. Hon har varit Exekutiv Producent och medverkat till finansieringen under åren 2015-2018 av totalt 25 långfilmer, 18 dramaserier och 17 dokumentärer.

Anette har mer än 25 års erfarenhet som ledare och chef och får återkommande uppdrag inom  affärsutveckling för ägarledda små och medelstora företag i många olika branscher.

Om Mikael Törneman:

Mikael grundade Script46 2020 med den uttryckliga målsättningen att i samarbete med författare skapa bättre förutsättningar för att ta böcker till film och teve. Mikael har arbetat hela sitt yrkesliv inom film- och TV som bland annat 3D-animatör och effektredigerare. Mikael har varit europachef för amerikanska filmbolaget Modern Cartoons Inc. i Venice, Kalifornien samt grafisk chef för TV4.

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 klockan 12:15 CEST.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.