Hoi Publishing AB utser Sedemera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets B-aktie som kommer att listas på NGM Nordic SME

Hoi Publishing AB ("Hoi" eller "Bolaget") har utsett Sedemera Corporate Finance AB ("Sedemera") till likviditetsgarant för Bolagets B-aktie som kommer att listas på NGM Nordic SME. Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa likviditeten i Bolagets B-aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas fredag den 8 juli 2022, vilket också är den första handelsdagen för Bolagets B-aktie.

En likviditetsgarant syftar till att skapa en mer korrekt prisbild i Bolagets aktie. Sedemera kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på både köp- och säljsida i orderboken.

För mer information, kontakta: Lars Rambe, VD på Hoi Publishing AB telefon + 46 936 90 80 70.

Bolagets Mentor är NCA Nordic Certified Adviser AB som nås på info@certifiedadviser.se eller tel: +46 70 551 67 29.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter.

Välkommen till oss, som läsare eller författare.