Hoodin lanserar unik teknik för vigilance / Post Market Surveillance inom Medtech

Idag den 27:e april 2022 meddelar Hoodin AB att man lanserar en ny teknik som funktion i sin plattform (Hoodin). Tekniken och funktionen benämns ”Data Feeds”, där grunden i tekniken bygger på att analysera en digital källas (databas, websida etc) innehåll och presentera resultat med data och relaterad information till genererad data. Den version som nu lanserats är designad för Medtech och de krav som ställs inom EU MDR / IVDR avseende bevakning av rapporterad bieffekter, vilket i branschen kallas Adverse Events eller Incident Reports.

Hoodin har sedan en längre tid haft sikte på att lösa de behov som uppstår i och med regelverket MDR och IVDR som trädde i kraft den 26:e maj 2021. Tiden efter att regelverket trädde i kraft har kantats av att branschen försökt bilda praxis kring regelverket och företagen inom Medtech har påbörjat anpassning av processer och verktyg för att efterleva de nya regelverken. Under denna period har Hoodin arbetat nära både expertis, partners och företag på marknaden för att säkerställa att Hoodin följer de nya praxis som skapas och vidareutvecklas för att kunna användas av alla företag inom Medtech, stora som små, start ups som stora giganter.

“Hoodin är sedan tidigare unika på så vis att vi kan tillgodose och automatisera en stor del av de behov som finns kring vigilance / Post Market Surveillance inom Medtech och regelverket MDR / IVDR. Under våren har praxis inom branschen växt fram och detta har vi efterfrågat under lång tid då få företag kunnat ta beslut då de inte varit helt säkra på hur de ska gå tillväga för att bäst efterleva kraven. Men nu finns praxis på plats och vi har noga följt utvecklingen för att utveckla och anpassa Hoodin som det mest effektiva verktyg för vigilance och PMS.

Data feeds for Vigilance / PMS gör det arbete som tar en människa mellan 20 till 30 timmar på mindre än 15 minuter. Det som är ännu mer anmärkningsvärt och värdefullt är dessutom att Hoodin håller en högre kvalitet i resultatet jämfört med insamling av data som gjorts manuellt. En robot blir aldrig trött, är inte påverkad av personliga preferenser eller påverkas av oannonserade avbrott i arbetet. Innan lanseringen så har Data Feeds for Vigilance / PMS testats och utvärderat av några av de främsta experterna i branschen och resultatet har varit mycket tillfredsställande. Med Data Feeds på plats så har vi nu en mycket stark position där alternativen till Hoodin helt enkelt innebär högre kostnader och högre risk / sämre kvalitet.”  Marcus Emne, VD Hoodin AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.