Idag inleds Nustays nyemission inför planerad notering på Spotlight – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 14 februari 2019, inleds teckningstiden i Nustay A/S (“Nustay”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 5 mars 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 21,3 MDKK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MDKK motsvarande cirka 56 procent av emissionslikviden. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare och Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med nyemissionen som kommer att marknadsföras i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Nustay är en onlineresebyrå (“OTA”) som levererar personliga hotellerbjudanden för varje registrerad användare beroende på användarens preferenser och önskad typ av vistelse. Nustay skiljer sig från konkurrerande OTA-aktörer som Booking.com och Hotels.com, genom att kombinera de bästa aspekterna av befintlig onlinebokning – ett stort hotellutbud, en utmärkt bokningsupplevelse och lägre priser än sina konkurrenter. En viktig skillnad mellan Nustay och nuvarande OTA-marknadsaktörer är Nustays förmåga att kombinera låga priser från Business-to-Business-modellen (som används av till exempel stora researrangörer som paketerar hotellrum tillsammans med flygbiljetter), med Business-to-Consumer-modellen som erbjuder ett stort utbud av hotell och on demand-bokningsförmåga direkt till konsumenterna. Bolaget benämner detta som sin hybridaffärsmodell. Denna affärsmodell är möjlig tack vare Nustays specialiserade IT-plattform, partnerskap med ledande B2B-hotelleverantörer och partnerskapsavtal med ledande B2C-hotelleverantörer som t.ex. Expedia, Priceline och Agoda. Resultatet av detta är att i en majoritet av sökningar på hotellrum är Nustay billigare än konkurrerande OTA:er.

Nustay genomför nu med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare en publik nyemission med teckningstid mellan den 14 februari – 5 mars 2019 och en efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Det kapital som Nustay tillförs genom nyemissionen är främst avsedd att finansiera marknadsföring av bolagets hotellbokningsplattform i syfte att facilitera Nustays fortsatta tillväxt. Nyemissionen är också avsedd att finansiera övriga rörelsekostnader och ge en spridning i ägande för att bygga en bred bas av ambassadörer och potentiella nya kunder.

För mer information om Nustays nyemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Nustay, vänligen kontakta:
Mathias Lundoe Nielsen, VD och grundare
Telefon: +45 22 91 94 99
E-post: mln@nustay.com
Hemsida: www.nustay.com

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.