Idag inleds teckningstiden i Hoodin AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 13 september 2018, inleds teckningstiden i Hoodin AB (”Hoodin”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden löper till och med den 2 oktober 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Hoodin i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

Hoodin – plattformen för smartare bevakning av digital information 
Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra hantering av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

För att finansiera en expansion av bolaget, med framtagande av produkter för nya branscher och större internationell täckning, genomför Hoodin nu en nyemission om cirka 12,5 MSEK inför planerad notering på Spotlight. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och bolagets (www.hoodin.com) respektive hemsidor. Härutöver finns det möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om Hoodins nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.