Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies bokslutskommuniké, januari-december 2021

Lime Technologies bokslutskommuniké för januari-december 2021 publiceras onsdagen den 16 februari 2022, kl. 07:50.

Samma dag kl. 09:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, samt CFO/Head of Investor Relations, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida efter genomförd webcast.

För deltagande vid presentationstillfället:

Anmäl dig till webcasten genom att klicka här
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations /+46 708-55 55 50 / magnus.hansson@lime.tech
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e februari 2022, klockan 08:00 CET.

 

Om Lime
Lime hjälper företag från hela Europa att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har närmre 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se